Plan X  Materials for Creative Design

วอลล์เปเปอร์ลายสาน 3 มิติ WEAVE 3D Wallpaper

ไฟเบอร์กลาสขึ้นลายแบบพิเศษเป็นลายจักสาน มีพื้นผิวที่นูนเสมือนจริง สามารถทำสีและเคลือบผิวได้ตามต้องการ ทดแทนงานทำผนังสานได้ในราคาประหยัด ติดตั้งแบบเดียวกับวอลล์เปเปอร์ทั่วไปด้วยกาวลาเท็กซ์ ตัววัสดุมีคุณสมบัติเป็นวัสดุหน่วงไฟ (Fire-retardant) และระบายอากาศให้ผนังหายใจได้(Breathable) ไม่มีสารพิษสามารถติดตั้งในโรงเรียนหรือโรงพยาบาลได้ นิยมใช้งานในประเทศในแถบยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม เป็นต้น

จำหน่ายเป็นขนาดหน้ากว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร ต่อหนึ่งม้วน

WEAVE 3D Wallpaper

WEAVE 3D Wallpaper – ww01

WEAVE 3D Wallpaper – ww02

WEAVE 3D Wallpaper – ww03

การติดตั้งวอลล์เปเปอร์ลายสาน 3 มิติ

มีขั้นตอนการติดตั้งเช่นเดียวกับวอลล์เปเปอร์ทั่วไป
    1. เช็คพื้นผิวที่จะทำการติดตั้งว่าเรียบ มีรอยนูน หรือหลุมบนผนังหรือไม่ หากมีให้ทำการแก้ไข
    2. ทากาวบนผนังให้มีขนาดใหญ่กว่าหน้ากว้างวัสดุเล็กน้อย
    3. ติดวัสดุ WEAVE 3D Wallpaper ลงบนผนัง สำหรับรอยต่อควรทำการเล็งให้ตรงกับแนวขอบวัสดุ
    4. หากมีฟองอากาศภายในให้ไล่ฟองอากาศออกให้หมด และตัดขอบในส่วนที่เกิน
    5. ทาสีทับตามต้องการ โดยปกติควรทาสี 3 รอบ และสามารถเลือกเคลือบเพิ่มเติมได้ในงานหน้าบาน