WEAVE
Wallpaper

วอลล์เปเปอร์ใยสาน

WEAVE Wallpaper
วอลล์เปเปอร์ใยสาน WEAVE Wallpaper

ไฟเบอร์กลาสขึ้นลายแบบพิเศษเป็นลายจักสาน มีพื้นผิวที่นูนเสมือนจริง สามารถทำสีและเคลือบผิวได้ตามต้องการ ทดแทนงานทำผนังสานได้ในราคาประหยัด ติดตั้งแบบเดียวกับวอลล์เปเปอร์ทั่วไปด้วยกาวลาเท็กซ์ ตัววัสดุมีคุณสมบัติเป็นวัสดุหน่วงไฟ (Fire-retardant) และระบายอากาศให้ผนังหายใจได้(Breathable) ไม่มีสารพิษสามารถติดตั้งในโรงเรียนหรือโรงพยาบาลได้ นิยมใช้งานในประเทศในแถบยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม เป็นต้น

จำหน่ายเป็นขนาดหน้ากว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร ต่อหนึ่งม้วน

ข้อดีของวอลล์เปเปอร์ใยสาน

     1.ให้ลวดลายและผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงกับงานจักสานจริงต่างจากวอลล์เปเปอร์ทั่วไป

     2.มีความนูนจริงที่เกิดขึ้นจากเส้นใย จึงมีแสงและเงาของพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติ

     3.เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ และดีไซเนอร์สามารถเลือกสีได้ตามต้องการกับช่าง ด้วยการทาสีอะคลีลิค

     4.ราคาไม่แพง แต่ได้ผลลัพทธ์แบบงานฝีมือ

ไฟเบอร์กลาสขึ้นลายแบบพิเศษเป็นลายจักสาน มีพื้นผิวที่นูนเสมือนจริง สามารถทำสีและเคลือบผิวได้ตามต้องการ ทดแทนงานทำผนังสานได้ในราคาประหยัด ติดตั้งแบบเดียวกับวอลล์เปเปอร์ทั่วไปด้วยกาวลาเท็กซ์ ตัววัสดุมีคุณสมบัติเป็นวัสดุหน่วงไฟ (Fire-retardant) และระบายอากาศให้ผนังหายใจได้(Breathable) ไม่มีสารพิษสามารถติดตั้งในโรงเรียนหรือโรงพยาบาลได้ นิยมใช้งานในประเทศในแถบยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม เป็นต้น

จำหน่ายเป็นขนาดหน้ากว้าง 1 เมตร ยาว 25 เมตร ต่อหนึ่งม้วน

ข้อดีของวอลล์เปเปอร์ใยสาน

     1.ให้ลวดลายและผิวสัมผัสที่ใกล้เคียงกับงานจักสานจริงต่างจากวอลล์เปเปอร์ทั่วไป

     2.มีความนูนจริงที่เกิดขึ้นจากเส้นใย จึงมีแสงและเงาของพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติ

     3.เจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ และดีไซเนอร์สามารถเลือกสีได้ตามต้องการกับช่าง ด้วยการทาสีอะคลีลิค

     4.ราคาไม่แพง แต่ได้ผลลัพทธ์แบบงานฝีมือ

การติดตั้งวอลล์เปเปอร์ใยสาน

 

 

มีขั้นตอนการติดตั้งเช่นเดียวกับวอลล์เปเปอร์ทั่วไป

     1.เช็คพื้นผิวที่จะทำการติดตั้งว่าเรียบ มีรอยนูน หรือหลุมบนผนังหรือไม่ หากมีให้ทำการแก้ไข

     2.ทากาวบนผนังให้มีขนาดใหญ่กว่าหน้ากว้างวัสดุเล็กน้อย

     3.ติดวัสดุ WEAVE Wallpaper ลงบนผนัง สำหรับรอยต่อควรทำการเล็งให้ตรงกับแนวขอบวัสดุ

     4.หากมีฟองอากาศภายในให้ไล่ฟองอากาศออกให้หมด และตัดขอบในส่วนที่เกิน

     5.ทาสีทับตามต้องการ โดยปกติควรทาสี 2 รอบ และสามารถเลือกเคลือบเพิ่มเติมได้ในงานหน้าบาน

ภาพวอลล์เปเปอร์ใยสาน ที่ใช้งานจริง Reference Site